УСТАВ

 НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 „КЛУБ НА АДВОКАТИТЕ ФРАНКОФОНИ”

          Този Устав е приет на Учредителното събрание на членовете-учредители на сдружението на 28. 05. 2013 г.

 Ние, учредителите на сдружение с нестопанска цел „КЛУБ НА АДВОКАТИТЕ ФРАНКОФОНИ”…

 Устав на Клуба на адвокатите франкофони във формат PDF

Share Button