УЧРЕДЯВАНЕ

Le Bâtonnier Vatier avec les membres du club des avocats francophones et le secrétaire du Barreau de Sofia, l'avocat Vladimir Donchev

Le Bâtonnier Vatier avec les membres du club des avocats francophones et le secrétaire du Barreau de Sofia, l’avocat Vladimir Donchev

На 17. 07. 2013 г. СГС вписа учреденото от 23 адвокати от страната сдружение с нестопанска цел “Клуб на адвокатите франкофони” в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към същия съд.

Учредителите, 23 колеги от Софийска адвокатска колегия и Благоевградска адвокатска колегия си поставихме за цел:

1. Улесняване на връзките между организации на адвокати от България и Франция;

2. Обмeн на информация относно упражняване на адвокатската професия между адвокатите и адвокатурите от България, Франция и адвокатските колегии на страните от франкофонската общност, включително относно професионалната етика и професионалното обучение съгласно действащото национално право, а също така и конкретни инициативи по действащи споразумения между организации на адвокати от Франция и България;

3. Организирането на обмен и различни формати на срещи, особено в сектора на професионалната квалификация, както и относно организации на млади адвокати и индивидуални млади адвокати;

4. Насърчаване в дългосрочна перспектива на професионалните и личните контакти между адвокатите от България, адвокатите Франция и адвокати от страни от франкофонската общност;

5. Генериране на съвместни идеи и инициативи за защита на общите интереси в адвокатската професия, както и всякакъв друг проект, изискващ подобно взаимодействие, включително пред различни общоевропейски форуми и организации.

Инициативата за учредяването на “Клуба на адвокатите франкофони” бе стимулирана до голяма степен от подписаното споразумение между Софийската адвокатска колегия и Парижката адвокатска колегия през месец януари 2013 г. Като адвокати – франкофони приветстваме тази инициатива на Ръководството на САК и Софийски адвокатски съвет. Ние, членовете на сдружението считаме, че цитираното споразумение е една добра база за развитие на отношенията между българските и в частност софийските адвокати и френските колеги.

Сдружението е отворено за нови членове, като ще се стреми да развива дейността си с активното участие на всички членове.

/За подробно запознаване с дейността на Клуба виж Устава на сдружението/

 

Учредяване

Share Button