Франкофонията със своя структура в адвокатурата

в. „Банкер“
15.11.2013

Френските традиции и практики в упражняването на адвокатската професия ще ползват колегиите у нас. Инициативата е на представения преди дни „Клуб на адвокатите франкофони”, в който членуват вече 25 корпоративни и самостоятелно практикуващи юристи. Целта на организацията, която е отворена за присъединяване на още членове, е да бъде създадена общност от съмишленици за усвояване на добрия френски опит в адвокатурата, което да доведе до повишаване престижа на професията у нас. Ще се работи и по линия на професионалната квалификация, както и по конкретни законодателни проблеми.

Адвокатите франкофони постигнаха вече споразумение за сътрудничество между софийската и парижката колегии, което беше подписано през  януари тази година. Гост на клуба тогава беше известният френски адвокат Бернар Ватие – бивш председател на Парижката адвокатска колегия, на френската делегация в Съвета на адвокатските колегии в Европейския съюз, а впоследствие и президент на съвета. Ватие участва вече и в горещ практически семинар по въпросите на правната помощ, на който бяха обсъдени конкретни предложения за разширяване достъпа до правосъдие.

LIL_0048

Президентът Желю Желев и председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова съгласуват ползата от франкофонията с парижкия адвокат Бернар Ватие. Вляво от него са председателите на Софийската адвокатска колегия Петър Китанов и на франкофонския адвокатски клуб Силви Гаврилов. Официалната дейност на клуба започна сред руините на Софийския колизеум в хотел „Арена ди Сердика” и беше съчетана с 20-тата годишнина от присъединяването на България към общността на франкофонските държави. Сред изпратилите поздравления беше и българския съдия в Съда на Европейския съюз в Люксембург Марияна Кънчева.

Франкофонията в адвокатурата

Share Button