ЧЛЕНОВЕ

1) адвокат Силви Т. Гаврилов, E-mail: stgavrilov@mail.bg

2) адвокат Николай Руневски, E-mail: rounevsky@gmail.com

3) адвокат Александър Коджабашев, E-mail: akz0429@gmail.com

4) адвокат Ваньо Новкиришки, E-mail: novkirichki@hotmail.com

5) адвокат Владислав Янев, E-mail:  vl.yanev@abv.bg

6) адвокат Владислав Кантутис, E-mail:  b-klegal@bulinfo.net

7) адвокат Венелин Славчев, E-mail:  soevsous@hotmail.com

8) адвокат Димитър Славчев, E-mail: dimitar.slavchev@penkov-markov.eu

9) адвокат Марен Москов, E-mail: marenmoskov@abv.bg

10) адвокат Веселин Станчев, E-mail: veselin.stanchev@lawyer.com

11) адвокат Николай Теохаров, E-mail: teoharov@bitex.com

12) адвокат Тодор Златанов, E-mail: zlatanov@bglawhelp.eu

13) адвокат Кирил Николов, E-mail:  knikolov62@yahoo.com

14) адвокат Марио Топчийски, E-mail: mario_top@mail.bg

15) адвокат Стоян Митев Желев, E-mail:

16) адвокат Лилия Пл. Денева, E-mail:  deneva.l@abv.bg

17) адвокат Кирил Янев, E-mail:  kiril_yanev@abv.bg

18) адвокат Тодор Б. Михайлов, E-mail:  imit@abv.bg

 19) адвокат Тодор Г. Тошев, E-mail:  t_toshev@abv.bg

 20)  адвокат Драгомир Б. Александров, E-mail:  dbalex@abv.bg

21) адвокат Георги П. Ненчев, E-mail:  gnentshev@internet-bg.net

22) адвокат Васил П. Ковачев, E-mail:  v.kovachev@mail.bg

23)  адвокат Ивайло Б. Луканов, E-mail:  ivolukanov@abv.bg

24) адвокат Йоанна Чорева, E-mail:  yoanna_sud@abv.bg

25) адвокат Гинка Христова, E-mail: g.hristova@batkov.com

26) адвокат Юлиян Ламбовски, E-mail: lambovski@lhh-bg.com 

ЧЛЕНОВЕ

 УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Share Button