Monthly Archives: June 2014

  • СЪОБЩЕНИЕ

    От Клуба на адвокатите франкофони   Уважаеми колеги, Парижка адвокатска колегия организира стаж за адвокати през месеците октомври и ноември 2014 г. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: преди 30 юни 2014 г. Стажът е разделен на две части – 1 месец в училището за адвокати към ПАК, теоретични занимания; 1 – месец /ноември/ – практически […]